You are here

Lễ hội lớn nhất thế giới Carnival 2013 tai Rio de Janeiro.Lễ hội Carnival và vũ điệu Samba – Brazil Là lễ hội hóa trang và diễu hành lớn nhất trên thế giới, lễ hội Carnival Brazil thu hút hàng trăm nghìn người…

Related posts

Leave a Comment